0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Janata
۳
۲
Vladimir Havlicek
Finished
۱۱:۰۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۱:۳۰
Miroslav Tuma
۳
۱
Michal Syroha
Finished
۲۳:۳۰
Adam Brazda
۳
۲
Milan Urban
Finished
۲۰:۳۰
Patrik Pycha
۳
۱
Michal Vavrecka
Finished
۲۲:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Ladislav Svanda
Finished
۲۳:۳۰
Richard Krejci
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۰۱:۳۰
Radim Pavelka
۳
۲
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۲
Milan Kolar
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Martinek
۳
۲
Michal Syroha
Finished
۲۲:۳۰
Michal Moravec
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۰:۰۰
Jan Steffan
۱
۳
Michal Vondrak
Finished
۰۲:۰۰
Michal Vondrak
۳
۱
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۵:۳۰
Petr Serak
۳
۱
Hejduk Alexander
Finished
۱۱:۰۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Vladislav Hampejs
Finished
۱۲:۳۰
Milan Stehlik
۲
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۳:۰۰
Bohumil Skulina
۱
۳
Josef Toth
Finished
۱۳:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۵:۳۰
Matej Perny
۲
۳
Martin Tacinec
Finished
۱۹:۳۰
Zbynek Pagac
۳
۲
Robin Pacha
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Kos
۳
۱
Eric Maresh
Finished
۲۰:۰۰
Lubomir Jonas
۲
۳
Milan Travnik
Finished
۲۰:۳۰
Michal Vavrecka
۳
۲
Jakub Stolfa
Finished
۲۲:۰۰
Turek Tomas
۲
۳
Michal Moravec
Finished
۲۲:۰۰
Radek Rose
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۲۲:۳۰
Jan Lisztvan
۳
۲
Milan Bezdicek
Finished
۰۱:۰۰
Petr Bradach
۳
۲
Matous Klimenta
Finished
۰۱:۰۰
Kamil Novak
۲
۳
Jiri Zuzanek
Finished
۰۲:۳۰
Yurii Holovatiuk
۱
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۲:۳۰
Rotislav Hasmanda
۰
۳
Jan Steffan
Finished
۰۳:۰۰
Richard Krejci
۳
۲
Radim Pavelka
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Kulhanek
۳
۲
Lubor Sulava
Finished
۰۳:۳۰
Jiri Zuzanek
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Fojt
۲
۳
Richard Krejci
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۳۰
Jiri Zuzanek
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۳۰
Richard Krejci
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۷:۰۰
Hejduk Alexander
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۰۹:۳۰
Zdenek Zikmunda
۳
۰
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۰:۰۰
Josef Belovsky
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۱۰:۰۰
Vojtech Molin
۳
۰
Patrik Jokiel
Finished
۱۱:۰۰
Vladislav Hampejs
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Havlicek
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۱۱:۳۰
Jan Potensky
۳
۰
Petr Serak
Finished
۱۲:۰۰
Milan Stehlik
۲
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۲:۰۰
Josef Belovsky
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۱۲:۳۰
Ondrej Pros
۰
۳
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۲:۳۰
Jan Manhal Jnr
۲
۳
Pavel Chvatal
Finished
۱۳:۳۰
Pavel Chvatal
۲
۳
Radim Pokorny
Finished
۱۶:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Martin Huk
Finished
۱۶:۳۰
Slavomir Kollner
۲
۳
Milan Regner
Finished
۱۷:۰۰
Michal Jezek
۲
۳
Tomas Kos
Finished
۱۷:۳۰
Vladimir Krejci
۲
۳
Milan Travnik
Finished
۱۷:۳۰
Jakub Levicky
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۱۷:۳۰
Zbynek Pagac
۲
۳
Adam Brazda
Finished
۱۷:۳۰
Martin Tacinec
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۱۸:۰۰
Josef Kvapil
۳
۰
Martin Tacinec
Finished
۱۸:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Michal Jezek
Finished
۱۹:۰۰
Lubomir Jonas
۱
۳
Vladimir Krejci
Finished
۱۹:۰۰
Milan Travnik
۱
۳
Lubomir Jonas
Finished
۲۰:۰۰
Adam Brazda
۱
۳
Milan Urban
Finished
۲۰:۰۰
Josef Kvapil
۳
۰
Josef Pelikan
Finished
۲۰:۰۰
Tomas Kos
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۲۱:۰۰
Viktor Vejvoda
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۲۱:۳۰
Michal Syroha
۳
۰
Stanislav Olejarcik
Finished
۲۲:۰۰
Marek Volny
۳
۰
Tomas Ogrocki
Finished
۲۲:۰۰
Stanislav Olejarcik
۳
۱
Miroslav Tuma
Finished
۲۳:۰۰
Richard Vavricka
۳
۱
Milan Cakovsky Snr
Finished
۲۳:۰۰
Tonar Lukas
۳
۰
Milan Urban
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Briza
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۰۰
Michal Herna
۳
۱
Jaroslav Svoboda
Finished
۰۰:۰۰
Milan Urban
۱
۳
Robin Pacha
Finished
۰۰:۲۹
Tomas Barta
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۲:۰۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Tomas Barta
Finished
۰۳:۰۰
Yurii Holovatiuk
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۰۴:۰۰
Dmitro Parhomenko
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۴:۰۰
Kamil Novak
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۴:۰۰
Michal Vondrak
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Barta
۱
۳
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۰۰
Lubor Sulava
۳
۱
Yurii Holovatiuk
Finished
۰۵:۳۰
Pavel Fojt
۳
۱
Kamil Novak
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Zuzanek
۲
۳
Richard Krejci
Finished
۰۶:۰۰
Jan Steffan
۲
۳
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۷:۰۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۷:۰۰
Patrik Jokiel
۳
۱
Lukas Kantor
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Michal Vavrecka
Finished
۰۹:۳۰
Ondrej Pros
۲
۳
Milan Stehlik
Finished
۰۹:۳۰
Milan Vrabec
۳
۲
Petr Serak
Finished
۱۰:۰۰
Milan Kolar
۰
۳
Josef Belovsky
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Kantor
۱
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۰:۳۰
Milan Stehlik
۳
۱
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۰:۳۰
Michal Vavrecka
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Hiblbauer
۱
۳
Ondrej Pros
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۲
Jan Sucharda
Finished
۱۱:۳۰
Ondrej Pros
۱
۳
Zdenek Zikmunda
Finished
۱۱:۳۰
Patrik Jokiel
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۳۰
Hejduk Alexander
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۱۱:۳۰
Michal Vavrecka
۱
۳
Vladislav Hampejs
Finished
۱۲:۰۰
Milan Kolar
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Vladimir Havlicek
Finished
۱۳:۰۰
Jan Sucharda
۳
۲
Jiri Pozarsky
Finished
۱۳:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Hejduk Alexander
Finished
۱۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Jan Kanera
Finished
۱۳:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Stanislav Mazanek
Finished
۱۳:۳۰
Jan Mecl Jr.
۳
۱
Martin Huk
Finished
۱۴:۰۰
Vaclav Kosar
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۴:۰۰
Stanislav Mazanek
۳
۰
Vaclav Kosar
Finished
۱۴:۳۰
Josef Toth
۳
۱
Vasil Stempak
Finished
۱۴:۳۰
Slavomir Kollner
۳
۰
Pilbauer Stanislav
Finished
۱۴:۳۰
Tomas Suta
۳
۰
Bohumil Skulina
Finished
۱۵:۰۰
Martin Huk
۰
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۵:۰۰
Cesta Havrda
۳
۰
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۵:۰۰
Milan Regner
۳
۰
Jiri Rychtar
Finished
۱۵:۰۰
Radim Pokorny
۳
۲
Jan Manhal Jnr
Finished
۱۵:۰۰
Slavomir Kollner
۳
۰
Milan Regner
Finished
۱۶:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Martin Huk
Finished
۱۶:۰۰
Josef Toth
۳
۱
Tomas Suta
Finished
۱۶:۰۰
Stanislav Mazanek
۲
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۶:۰۰
Matej Perny
۲
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۷:۳۰
Robin Pacha
۳
۰
Milan Urban
Finished
۱۸:۰۰
Adam Brazda
۲
۳
Robin Pacha
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Kos
۳
۱
Lukas Jindrak
Finished
۱۸:۳۰
Milan Travnik
۰
۳
Petr Wejwoda
Finished
۱۸:۳۰
Josef Pelikan
۱
۳
Matej Perny
Finished
۱۹:۰۰
Vladimir Krejci
۳
۰
Petr Wejwoda
Finished
۱۹:۳۰
Darin Kryl
۳
۰
Martin Stefek
Finished
۲۰:۰۰
Zbynek Pagac
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۲۱:۰۰
Josef Kvapil
۳
۲
Matej Perny
Finished
۲۱:۰۰
Petr Bradach
۰
۳
Radek Rose
Finished
۲۱:۳۰
Ladislav Svanda
۳
۱
Richard Vavricka
Finished
۲۲:۰۰
Jan Vidourek
۱
۳
Ladislav Svanda
Finished
۲۲:۳۰
Michal Moravec
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۲۳:۰۰
Tomas Ogrocki
۳
۲
Vanous Jiri
Finished
۲۳:۰۰
Petr Bradach
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۲۳:۳۰
Vanous Jiri
۳
۱
Marek Volny
Finished
۲۳:۳۰
Ales Berbr
۰
۳
Jan Lisztvan
Finished
۰۰:۰۰
Filip Theodor
۳
۲
Ales Berbr
Finished
۰۰:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Kostal Marek
Finished
۰۱:۰۰
Michal Herna
۱
۳
Ludek Pelikan
Finished
۰۱:۰۰
Zbynek Pagac
۳
۱
Tonar Lukas
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Michal Vondrak
Finished
۰۳:۳۰
Jan Steffan
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۵:۰۰
Radim Pavelka
۳
۰
Jiri Zuzanek
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۶:۰۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Lysek
۳
۱
Vojtech Molin
Finished
۱۰:۰۰
Jan Sucharda
۳
۰
Vladislav Hampejs
Finished
۱۰:۰۰
Jan Potensky
۳
۱
Milan Vrabec
Finished
۱۰:۳۰
Lukas Kantor
۰
۳
Vojtech Molin
Finished
۱۲:۰۰
Patrik Jokiel
۲
۳
Lukas Kantor
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Lysek
۳
۲
Vojtech Molin
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Rychtar
۰
۳
Slavomir Kollner
Finished
۱۳:۳۰
Vasil Stempak
۳
۲
Tomas Suta
Finished
۱۴:۰۰
Erik Topic
۲
۳
Radim Pokorny
Finished
۱۴:۰۰
Pilbauer Stanislav
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۴:۰۰
Jan Kanera
۰
۳
Jan Mecl Jr.
Finished
۱۴:۳۰
Pavel Chvatal
۰
۳
Erik Topic
Finished
۱۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Vaclav Kosar
Finished
۱۵:۳۰
Jan Manhal Jnr
۳
۱
Erik Topic
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Rychtar
۳
۲
Pilbauer Stanislav
Finished
۱۵:۳۰
Bohumil Skulina
۳
۱
Vasil Stempak
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Vaclav Kosar
Finished
۱۶:۳۰
Vasil Stempak
۳
۱
Bohumil Skulina
Finished
۱۶:۳۰
Cesta Havrda
۰
۳
Stanislav Mazanek
Finished
۱۷:۰۰
Jan Mecl Jr.
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۰۰
Lukas Jindrak
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۱۸:۰۰
Petr Wejwoda
۳
۰
Lubomir Jonas
Finished
۱۸:۰۰
Daniel Kubos
۳
۲
Martin Stefek
Finished
۱۸:۰۰
Darin Kryl
۳
۰
Daniel Kubos
Finished
۱۸:۳۰
Martin Stefek
۲
۳
Jakub Levicky
Finished
۱۹:۰۰
Milan Urban
۰
۳
Zbynek Pagac
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Levicky
۳
۰
Daniel Kubos
Finished
۱۹:۳۰
Michal Jezek
۲
۳
Lukas Jindrak
Finished
۱۹:۳۰
Vladimir Krejci
۳
۰
Petr Wejwoda
Finished
۲۱:۰۰
Darin Kryl
۳
۰
Jakub Levicky
Finished
۲۱:۰۰
Miroslav Tuma
۰
۳
Jaroslav Martinek
Finished
۲۱:۳۰
Vanous Jiri
۰
۳
Dalibor Velky Jnr.
Finished
۲۱:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Jan Vidourek
Finished
۲۱:۳۰
Dalibor Velky Jnr.
۳
۱
Marek Volny
Finished
۲۲:۳۰
Jakub Stolfa
۰
۳
Viktor Vejvoda
Finished
۲۳:۰۰
Viktor Vejvoda
۳
۰
Michal Vavrecka
Finished
۲۳:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Daniel Kosiba
۳
۲
Sanchi Francisco
Finished
۲۲:۰۰
Sanchi Francisco
۳
۱
Sipos Rares
Finished
۰۰:۰۰
Daniel Kosiba
۳
۲
Jakub Seibert
Finished
۱۹:۰۰
Antonin Gavlas
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۲۲:۳۰
Klajber Adam
۳
۱
Simon Belik
Finished
۰۹:۳۰
Nicolas Burgos
۰
۳
Simon Belik
Finished
۱۲:۳۰
Marco Cappuccio
۲
۳
Mattias Mongiusti
Finished
۱۳:۰۰
Akito Itagaki
۲
۳
Marco Cappuccio
Finished
۱۵:۰۰
Petr David
۱
۳
Sanchi Francisco
Finished
۱۹:۳۰
Nicolas Burgos
۳
۰
Mattias Mongiusti
Finished
۱۱:۰۰
Nicolas Burgos
۳
۱
Ondrej Kveton
Finished
۱۴:۰۰
Simon Belik
۳
۰
Mattias Mongiusti
Finished
۱۴:۳۰
Petr David
۳
۲
Antonin Gavlas
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Vrablik
۳
۱
Sanchi Francisco
Finished
۱۸:۰۰
Sipos Rares
۳
۰
Jakub Seibert
Finished
۲۱:۰۰
Jiri Vrablik
-
-
Antonin Gavlas
Finished
۰۰:۰۰
Sanchi Francisco
-
-
Sipos Rares
Finished
۰۱:۰۰
Akito Itagaki
۳
۰
Ondrej Kveton
Finished
۱۰:۰۰
Klajber Adam
۳
۱
Ondrej Kveton
Finished
۱۱:۳۰
Daniel Kosiba
۲
۳
Antonin Gavlas
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Vrablik
۳
۰
Sipos Rares
Finished
۲۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Krystian Kolodziej
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۲۵
Slawomir Dosz
۲
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۱:۰۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۵۵
Slawomir Dosz
۳
۱
Adam Dosz
Finished
۰۹:۰۵
Mariusz Koczyba
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۱:۰۵
Michal Skorski
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۲۱:۵۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۰:۴۰
Kowalczyk Marcin
۲
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۱:۵۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Piotr Cyrnek
Finished
۰۱:۵۰
Blazej Szczepanek
۳
۰
Adrian Fabis
Finished
۰۲:۴۰
Blazej Szczepanek
۳
۲
Mateusz Burkacki
Finished
۰۶:۴۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۰۸:۴۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۱:۱۰
Miroslav Sklensky
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۱۰
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۴:۱۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۵۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۲۲:۱۵
Mateusz Misiak
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۰:۲۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۱:۰۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۱۵
Maciej Lamer
۱
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۲:۱۵
Mateusz Misiak
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۵۰
Mateusz Zagajewski
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۸:۱۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۴۵
Frantisek Krcil
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۱۱:۰۰
Adrian Spychala
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۱۱:۳۵
Morawiec Daniel
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۳:۰۰
Adam Dosz
۳
۰
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۰۵
Mateusz Zagajewski
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Cancelled
۱۳:۴۵
Piotr Gumulinski
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۱۳:۵۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۳:۵۵
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۱۳:۵۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۴:۱۵
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۵:۰۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Slawomir Dosz
Finished
۱۷:۰۵
Piotr Chlodnicki
۰
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۱۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Przemyslaw Blocho
Finished
۱۸:۱۴
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Adam Dosz
Finished
۱۹:۳۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۹:۵۵
Jakub Kosowski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۲۰:۱۵
Lukasz Jarocki
۳
۰
Aleksander Lilien
Finished
۲۱:۰۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۲۱:۲۵
Mecik Patryk
۳
۱
Jerzy Michalik
Finished
۲۳:۱۰
Waldemar Glanowski
۳
۰
Arkadiusz Skupinski
Finished
۲۳:۲۵
Lukasz Jarocki
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۲۳:۵۰
Mariusz Koczyba
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Piotr Chlodnicki
Finished
۰۰:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۵۰
Mariusz Koczyba
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۱:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۰۵
Dariusz Scigany
۳
۱
Jerzy Michalik
Finished
۰۲:۳۵
Zbigniew Nocun
۳
۰
Tomasz Przebierala
Finished
۰۳:۰۰
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۳۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۵۵
Mateusz Burkacki
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۴:۲۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Adrian Fabis
Finished
۰۵:۰۵
Zbigniew Nocun
۳
۱
Mecik Patryk
Finished
۰۵:۵۰
Piotr Chlodnicki
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۲۰
Morawiec Daniel
۰
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۰۹:۰۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۰۹:۱۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۰۹:۳۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۹:۴۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Slawomir Dosz
Finished
۰۹:۵۵
Adrian Spychala
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۰۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۲۵
Jacek Przewlocki
۱
۳
Zochniak Jakub
Cancelled
۱۰:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۲
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۰:۴۰
Miroslav Sklensky
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Jakub Kosowski
Finished
۱۱:۳۰
Slawomir Dosz
۳
۱
Jakub Kosowski
Finished
۱۲:۲۰
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۲:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Piotr Cyrnek
Finished
۱۲:۴۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۴۵
Slawomir Dosz
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۳:۳۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۳۵
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Miroslav Sklensky
Finished
۱۴:۳۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۱۴:۴۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Michal Minda
Finished
۱۴:۵۵
Adrian Wiecek
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۵:۳۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Piotr Chlodnicki
Finished
۱۵:۴۵
Jakub Kosowski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۵:۵۵
Maciej Podsiadlo
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۶:۱۰
Adam Dosz
۳
۱
Slawomir Dosz
Finished
۱۶:۲۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۶:۳۵
Adrian Wiecek
۲
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۶:۴۵
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۶:۵۵
Morawiec Daniel
۲
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۷:۲۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۷:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Adrian Wiecek
Finished
۱۸:۲۰
Morawiec Daniel
۳
۱
Jakub Pruszkowski
Finished
۱۸:۳۵
Adrian Spychala
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۸:۵۵
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۹:۲۰
Przemyslaw Blocho
۳
۱
Patryk Jedrzejak
Finished
۱۹:۲۴
Morawiec Daniel
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Cancelled
۱۹:۵۰
Bartosz Czerwinski
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۲۰:۰۵
Michal Skorski
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۰:۴۰
Waldemar Glanowski
۳
۰
Jerzy Michalik
Finished
۲۱:۲۵
Kowalczyk Marcin
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۲۱:۳۰
Dariusz Scigany
۱
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۲۲:۱۵
Piotr Strus
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۲:۲۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Krzysztof Wloczko
Finished
۲۳:۰۰
Mariusz Koczyba
۰
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۲۳:۰۵
Michal Skorski
۲
۳
Kowalczyk Marcin
Finished
۲۳:۳۰
Piotr Strus
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۳:۵۵
Piotr Cyrnek
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۱۰
Maciej Lamer
۳
۱
Mecik Patryk
Finished
۰۰:۳۵
Dariusz Scigany
۱
۳
Zbigniew Nocun
Finished
۰۱:۰۰
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۱:۰۰
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۰۲:۳۵
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۳:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۴۰
Mecik Patryk
۳
۲
Dariusz Scigany
Finished
۰۳:۵۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۰
Michal Skorski
Finished
۰۴:۴۵
Mecik Patryk
۳
۱
Jerzy Michalik
Finished
۰۴:۵۹
Blazej Szczepanek
۰
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Burkacki
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۵:۵۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Michal Skorski
۱
۳
Adrian Fabis
Finished
۰۷:۰۵
Jerzy Michalik
-
-
Tomasz Przebierala
Finished
۰۷:۲۵
Blazej Szczepanek
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۸:۱۵
Jakub Kosowski
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۹:۳۰
Piotr Cyrnek
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۰:۲۰
Jakub Kosowski
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۰:۴۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Przemyslaw Blocho
Finished
۱۱:۰۰
Piotr Cyrnek
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۱:۵۵
Miroslav Sklensky
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۰۰
Dawid Kotwica
۳
۲
Jacek Przewlocki
Finished
۱۴:۳۴
Piotr Chlodnicki
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۴:۵۵
Mateusz Zagajewski
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۱۵:۲۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۲۰
Filbrandt Tomasz
۳
۰
Dawid Kotwica
Finished
۱۶:۰۵
Jacek Przewlocki
۱
۳
Michal Minda
Finished
۱۶:۵۵
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۷:۲۰
Jakub Kosowski
۱
۳
Adrian Wiecek
Finished
۱۷:۳۰
Piotr Gumulinski
۳
۲
Jakub Pruszkowski
Finished
۱۷:۴۹
Adam Dosz
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۷:۵۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۳۰
Jakub Kosowski
۳
۰
Adam Dosz
Finished
۱۸:۴۰
Piotr Cyrnek
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۹:۰۵
Lukasz Jarocki
۰
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۱۹:۴۵
Jakub Pruszkowski
۱
۳
Patryk Jedrzejak
Finished
۲۰:۱۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۲۲:۴۰
Kowalczyk Marcin
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۲:۴۵
Krzysztof Kapik
۳
۱
Aleksander Lilien
Finished
۲۳:۲۵
Russia
Liga Pro
Yuriy Lbov
۲
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۰۵
Sergey Morozov
۱
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۰۵
Pavel Semeshin
۱
۳
Sergey Martyukhin
Cancelled
۰۹:۰۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Sergey Gushchin
Finished
۱۲:۳۵
Egorov Pavel Evgenevich
۲
۳
Igor Rokhlin
Finished
۲۲:۵۰
Dmitry Korneev
۳
۰
Andrei Matonin
Finished
۰۰:۵۰
Andrei Matonin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۵۰
Vasilii Obukhov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Cancelled
۰۱:۵۵
Sergey Martyukhin
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۰۸:۳۵
Evgeny Glazun
۳
۲
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۰۹:۳۵
Oleg Butorin
۳
۰
Sergey Morozov
Finished
۰۹:۳۵
Igor Mekhasyuk
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۲۱:۰۵
Sergey Kuzmin
۲
۳
Mikhail Marchenko
Finished
۲۱:۲۰
Aleksey Shershnev
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۳۵
Yuri Dvornichenko
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۰۸:۲۰
Pavel Semeshin
۳
۲
Oleg Butorin
Finished
۱۰:۳۵
Mikhail Marchenko
۳
۲
Vladimir Vologzhanin
Finished
۱۹:۵۰
Gennadii Kondratev
۱
۳
Egorov Pavel Evgenevich
Finished
۲۰:۲۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۲۱:۰۵
Egorov Pavel Evgenevich
۲
۳
Vasilevskiy Kirill
Finished
۲۱:۲۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۲۳:۵۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۰۵
Nikita Mareev
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۰۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Aleksey Shershnev
Cancelled
۰۲:۳۵
Dmitrii Kustov
۲
۳
Oleg Kutuzov
Cancelled
۰۲:۴۵
Ivan Bukhtiyarov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۸:۰۵
Oleg Moshnikov
۱
۳
Oleg Belugin
Finished
۰۸:۲۰
Bazilevsky Vitaly
۱
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۸:۳۵
Andrey Artemov
۲
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۹:۰۵
Igor Sergeevich
۱
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۲۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Oleg Moshnikov
Finished
۰۹:۵۰
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Yuri Dvornichenko
Finished
۰۹:۵۰
Ivan Bukhtiyarov
۳
۰
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۰۵
Andrey Artemov
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۳۵
Oleg Belugin
۲
۳
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۵۰
Yuriy Fedotov
۳
۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۲:۰۵
Timofey Razinkov
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۲:۲۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۲:۳۵
Denis Ivanov
۳
۱
Kuznetsov Alexey
Finished
۱۲:۵۰
Sergey Nikulin
۳
۱
Kuznetsov Alexey
Cancelled
۱۴:۵۰
Aleksey Kazakov
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Cancelled
۱۸:۰۵
Igor Rokhlin
۱
۳
Gennadii Kondratev
Finished
۲۱:۵۰
Sergey Lanovenko
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۲۰
Dmitry Korneev
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۲:۲۰
Sergey Morozov
۳
۰
Sergey Martyukhin
Finished
۱۰:۰۵
Aleksey Lobanov
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۱۱:۵۰
Egor Karabanov
۳
۲
Roman Bortnikov
Finished
۱۲:۰۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۱۳:۰۵
Dmitry Tunitsin
۳
۰
Egor Karabanov
Finished
۱۳:۳۵
Kuznetsov Alexey
۳
۲
Timofey Razinkov
Finished
۱۳:۵۰
Timofey Razinkov
۱
۳
Denis Ivanov
Cancelled
۱۴:۲۰
Oleg Shagarov
۳
۰
Mikhail Margolin
Finished
۱۴:۲۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۱
۳
Sergey Gushchin
Finished
۱۴:۳۵
Roman Bortnikov
۱
۳
Dmitry Tunitsin
Finished
۱۴:۳۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Damir Bedretdinov
Finished
۱۶:۲۰
Mikhail Sverdlov
۲
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۶:۳۵
Artem Tsitselsky
۳
۱
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۶:۳۵
Sergey Kulikov
۳
۲
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۷:۵۰
Mikhail Chernyavskiy
۳
۱
Anton Skoblov
Finished
۱۸:۲۰
Dmitry Bogatov
۳
۰
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۸:۳۵
Igor Abelmasov
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۲۰:۰۵
Mikhail Taltykin
۲
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۲۰:۲۰
Sergey Nikulin
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۲۰:۳۵
Vladimir Vologzhanin
۱
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۲۰:۵۰
Vasilevskiy Kirill
۱
۳
Igor Rokhlin
Finished
۲۰:۵۰
Mikhail Marchenko
۱
۳
Mikhail Taltykin
Finished
۲۱:۵۰
Vladimir Vologzhanin
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۲۲:۲۰
Gennadii Kondratev
۳
۲
Vasilevskiy Kirill
Finished
۲۲:۲۰
Oleg Kutuzov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۳۵
Vasilii Obukhov
۳
۰
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۴۰
Maksim Mameka
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۲:۰۵
Aleksandr Fedorov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۰۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Vasilii Obukhov
Finished
۰۳:۰۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Andrei Matonin
Cancelled
۰۳:۲۰
Aleksey Shershnev
۳
۰
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۳۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Dmitry Korneev
Finished
۰۳:۵۰
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Yuriy Lbov
Cancelled
۰۴:۰۵
Ivanov Alexander
۳
۲
Dmitrii Kustov
Cancelled
۰۴:۰۵
Nikita Mareev
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۳۵
Maksim Mameka
۱
۳
Vasilii Obukhov
Cancelled
۰۴:۵۵
Roman Bortnikov
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۳:۰۵
Mikhail Margolin
۳
۲
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۲۰
Sergey Nikulin
۱
۳
Denis Ivanov
Finished
۱۳:۲۰
Sergey Gushchin
۳
۲
Yuriy Fedotov
Finished
۱۳:۳۵
Yuriy Fedotov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۱۴:۰۵
Egor Karabanov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Cancelled
۱۴:۰۵
Roman Sitnikov
۱
۳
Aleksandr Pismenny
Finished
۱۶:۵۰
Anton Skoblov
۱
۳
Sergey Kulikov
Cancelled
۱۶:۵۰
Dmitry Bogatov
۳
۱
Artem Tsitselsky
Finished
۱۷:۰۵
Anton Skoblov
۱
۳
Damir Bedretdinov
Finished
۱۷:۲۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۱۷:۳۵
Damir Bedretdinov
۳
۰
Sergey Kulikov
Finished
۱۸:۵۰
Shirshov Alexander
۳
۲
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۰:۲۰
Bogachev Alexey
۲
۳
Shirshov Alexander
Cancelled
۲۱:۵۰
Igor Abelmasov
۳
۰
Ivan Pandur
Cancelled
۲۲:۰۵
Igor Mekhasyuk
۳
۰
Daniil Mikheev
Finished
۲۲:۳۵
Aleksandr Rakhmatov
۳
۱
Bogachev Alexey
Finished
۲۲:۵۰
Germany
Challenger Series
Damian Zech
۲
۳
Max Klink
Finished
۱۸:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۱
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۳:۰۰
Dennis Klein
۲
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۹:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Teodoro Guilherme
Finished
۱۵:۰۰
Matthias Danzer
۱
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۸:۳۰
Damian Zech
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۲۰:۰۰
Damian Zech
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۱:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۱:۳۰
Matthias Danzer
۰
۳
Dennis Klein
Finished
۱۲:۰۰
Damian Zech
۲
۳
Guillermo Gasio Morales
Finished
۱۲:۳۰
Matthias Danzer
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۴:۰۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۰
Guillermo Gasio Morales
Finished
۱۵:۳۰
Matthias Danzer
۱
۳
Mykhailo Mosiuk
Finished
۱۷:۳۰
Matthias Danzer
۳
۰
Max Klink
Finished
۱۰:۰۰
Damian Zech
-
-
Mohammed Javad Sohrabi
Cancelled
۱۱:۰۰
Teodoro Guilherme
-
-
Mohammed Javad Sohrabi
Cancelled
۱۳:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Max Klink
Finished
۱۳:۳۰
Dennis Klein
۳
۰
Max Klink
Finished
۱۴:۳۰
Dauud Cheaib
-
-
Mohammed Javad Sohrabi
Cancelled
۱۵:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Damian Zech
Finished
۱۶:۰۰
Mohammed Javad Sohrabi
-
-
Max Klink
Cancelled
۱۶:۳۰
Teodoro Guilherme
۳
۱
Max Klink
Finished
۱۶:۳۰
Dauud Cheaib
۳
۰
Guillermo Gasio Morales
Finished
۱۷:۰۰
Matthias Danzer
-
-
Teodoro Guilherme
Cancelled
۱۷:۳۰
Teodoro Guilherme
۳
۰
Guillermo Gasio Morales
Finished
۱۹:۱۵
Dennis Klein
-
-
Teodoro Guilherme
Cancelled
۱۹:۳۰
Matthias Danzer
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۲۰:۳۰
Mykhailo Mosiuk
۳
۱
Max Klink
Finished
۲۱:۰۰
World
TT-CUP
Jan Masternak
۰
۳
Skwierz Jakub
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Krejci
۳
۱
Martin Boltik
Finished
۰۰:۱۰
Tomasz Witkowski
۰
۳
Franciszek Jastrzebowski
Cancelled
۰۰:۱۵
Jan Hruska
۰
۳
Stanislav Jansa
Finished
۰۰:۲۰
Martin Stusek
۳
۲
Petr Dvorak
Finished
۰۰:۲۵
Kolos Arkadiusz
۲
۳
Dariusz Drozdz
Finished
۰۰:۳۰
Jean-Baptiste Cousin
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۰:۴۰
Cermak Jiri
۰
۳
Radek Zeman
Finished
۰۰:۵۰
Petr Silhan
۳
۱
Tomas Beran
Finished
۰۰:۵۵
Jean-Baptiste Cousin
۱
۳
Martin Boltik
Finished
۰۱:۱۰
Stanislav Jansa
۳
۱
Jan Hruska
Finished
۰۱:۲۰
Tomas Krejci
۳
۰
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۱:۴۰
Petr Dvorak
۳
۰
Tomas Beran
Finished
۰۱:۵۵
Martin Stusek
۳
۱
Petr Silhan
Finished
۰۲:۱۵
Marek Pyzik
۰
۳
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Rich Dewitt
۳
۰
Luis Meneses
Cancelled
۰۳:۰۵
Mateusz Michta
۳
۲
Marek Pyzik
Finished
۰۴:۰۰
Mateusz Michta
۰
۳
Emil Michalski
Finished
۰۶:۰۰
Emil Michalski
۳
۱
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۷:۰۰
Emil Michalski
۳
۰
Mateusz Michta
Finished
۰۸:۱۰
Bartek Sulkowski
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۰۰
Filip Kociuba
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Dawid Pelczar
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۰۹:۳۵
Frantisek Balcar
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۰۹:۵۰
Adam Gdula
۱
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۰
Sylwester Wloszek
۰
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۱۰:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۰:۲۰
Marat Filip
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۰:۲۵
Gola Pawel
-
-
Emil Nowak
Finished
۱۰:۳۵
Frantisek Balcar
۱
۳
Martin Dolezal
Finished
۱۰:۵۰
David Vesecky
۳
۰
Cerny Martin
Finished
۱۰:۵۵
Filip Kociuba
۲
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Dawid Pelczar
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۰۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۲۰
Marat Filip
۲
۳
Cerny Martin
Finished
۱۱:۲۵
Adam Gdula
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۰
Gola Pawel
۲
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۱:۳۵
Frantisek Balcar
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۵۰
Jonas Kulveit
۳
۰
David Vesecky
Finished
۱۱:۵۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۵
Martin Dolezal
۳
۲
Ruzicka Josef
Finished
۱۲:۲۰
Marat Filip
۳
۰
David Vesecky
Finished
۱۲:۲۵
Gola Pawel
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۵
Cerny Martin
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۲:۵۵
Dawid Pelczar
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۳:۰۵
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Frantisek Balcar
Finished
۱۳:۱۰
Dawid Stapor
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Gola Pawel
۱
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۳:۳۵
Martin Dolezal
۰
۳
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۴۰
David Vesecky
۳
۲
Cerny Martin
Finished
۱۳:۴۰
Richard Marsik
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۳:۵۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۴:۰۵
Tomas Hnizdil
۳
۰
Petr Kubat
Finished
۱۴:۲۰
David Vesecky
۱
۳
Marat Filip
Finished
۱۴:۲۵
Filip Kociuba
۰
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۴:۴۰
Richard Marsik
۳
۱
Petr Kubat
Finished
۱۴:۵۰
Martin Dolezal
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۴:۵۵
Dawid Stapor
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۵:۱۰
Andrei Knazik
۲
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۱۵:۲۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۵:۲۵
David Vesecky
۳
۱
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۵:۲۵
Richard Marsik
۰
۳
Tomas Hnizdil
Finished
۱۵:۵۰
Marat Filip
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۵:۵۵
Petr Kubat
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۶:۲۰
David Vesecky
۳
۱
Martin Dolezal
Finished
۱۶:۲۵
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
Marat Filip
Finished
۱۶:۵۵
Petr Kubat
۳
۱
Richard Marsik
Finished
۱۶:۵۵
Martin Dolezal
۳
۰
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۷:۲۵
Tomas Hnizdil
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۷:۲۵
Kos Pawel
-
-
Gola Blazej
Finished
۱۷:۳۰
Daniel Hyza
۳
۲
Petr Kotrbaty
Finished
۱۷:۵۰
Marat Filip
۳
۲
David Vesecky
Finished
۱۷:۵۵
Skura Eryk
۲
۳
Karol Sulkowski
Finished
۱۸:۰۵
Frantisek Dvorak
۰
۳
Pavel Cibik
Finished
۱۸:۱۰
Marek Kulisek
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۸:۲۰
Kadavy Ondrej
۳
۲
Jachym Zacharda
Finished
۱۸:۲۵
Michal Nemec
۳
۱
Jaroslav Brynych
Finished
۱۸:۴۰
Daniel Hyza
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۸:۵۰
David Bochnak
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۱۸:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۰
Gola Blazej
Cancelled
۱۹:۰۰
Frantisek Dvorak
۰
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۱۹:۱۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Marek Kulisek
Finished
۱۹:۲۰
Kadavy Ondrej
۰
۳
Cerveny Tomas
Finished
۱۹:۲۵
Michal Bracha
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۱۹:۳۰
Pavel Cibik
۳
۱
Michal Nemec
Finished
۱۹:۴۰
Daniel Hyza
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۹:۵۰
Jachym Zacharda
۳
۲
David Bochnak
Cancelled
۱۹:۵۵
Fabian Sikora
۰
۳
Michal Bracha
Finished
۲۰:۰۰
Damian Bucko
۰
۳
Karol Sulkowski
Finished
۲۰:۰۵
Frantisek Dvorak
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۲۰:۱۰
Brozek Michal
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۲۰:۲۰
Kadavy Ondrej
۰
۳
David Bochnak
Cancelled
۲۰:۲۵
Jaroslav Brynych
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۲۰:۴۰
Marek Kulisek
۰
۳
Daniel Hyza
Finished
۲۰:۵۰
Cerveny Tomas
۳
۲
Jachym Zacharda
Finished
۲۰:۵۵
Frantisek Dvorak
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۲۱:۱۵
Petr Kotrbaty
۳
۱
Brozek Michal
Finished
۲۱:۲۰
Fabian Sikora
۳
۲
Gola Blazej
Finished
۲۱:۳۰
Damian Bucko
۳
۲
Skura Eryk
Finished
۲۱:۳۵
Jaroslav Brynych
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۱:۴۵
Lukas Vich
۳
۱
Dominik Lafek
Finished
۲۱:۵۰
Kadavy Ondrej
۳
۱
Jachym Zacharda
Finished
۲۱:۵۵
Jakub Rolik
۱
۳
Tomas Rein
Finished
۲۲:۱۰
Pavel Cibik
۱
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۲:۲۰
David Bochnak
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۲۲:۲۵
Ales Brandtl
۲
۳
Filip Nemec
Finished
۲۲:۲۵
Fabian Sikora
۳
۱
Gracjan Rokita
Finished
۲۲:۳۰
Stanislav Jansa
۰
۳
Petr Vrastil
Finished
۲۲:۴۰
Lukas Vich
۳
۱
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۲:۵۰
Jakub Rolik
۳
۲
Petr Vrastil
Finished
۲۳:۱۰
Dominik Lafek
۰
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۳:۲۰
Ales Brandtl
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۲۳:۲۵
Tomas Rein
۲
۳
Stanislav Jansa
Finished
۲۳:۴۰
Lukas Vich
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۳:۵۰
Filip Nemec
۱
۳
David Bochnak
Finished
۲۳:۵۵
World
Ping Pong Point
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Zhukov Sviatoslav
Finished
۰۸:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۱
۳
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۰۸:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Cancelled
۰۹:۱۷
Skorokhod Sergiy
۱
۳
Volodymyr Kononikhin
Cancelled
۰۹:۴۷
Kalynychenko Oleksandr
۳
۰
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۰:۱۷
Volodymyr Kononikhin
۰
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۰:۴۷
Skorokhod Sergiy
۳
۰
Volodymyr Andrievskiy
Finished
۱۱:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۲
۳
Volodymyr Kononikhin
Cancelled
۱۱:۴۷
Volodymyr Andrievskiy
۱
۳
Zhukov Sviatoslav
Finished
۱۲:۱۷
Kalynychenko Oleksandr
۰
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۲:۴۷
Volodymyr Kononikhin
۳
۱
Kalynychenko Oleksandr
Finished
۱۳:۱۷
Zhukov Sviatoslav
۰
۳
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۳:۴۷
Igor Gatsenko
۳
۱
Haidai Serhii
Cancelled
۱۵:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۱
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۵:۴۷
Igor Gatsenko
۰
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۶:۱۷
Aleksei Naumov
۳
۰
Haidai Serhii
Cancelled
۱۶:۴۷
Igor Gatsenko
۱
۳
Aleksei Naumov
Finished
۱۷:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۲
Haidai Serhii
Cancelled
۱۷:۴۷
Aleksei Naumov
۳
۱
Igor Gatsenko
Finished
۱۸:۱۷
Haidai Serhii
۰
۳
Volkohon Oleksandr
Finished
۱۸:۴۷
Haidai Serhii
۳
۰
Aleksei Naumov
Cancelled
۱۹:۱۷
Volkohon Oleksandr
۲
۳
Igor Gatsenko
Finished
۱۹:۴۷
Haidai Serhii
۱
۳
Igor Gatsenko
Finished
۲۰:۱۷
Volkohon Oleksandr
۳
۰
Aleksei Naumov
Finished
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Fedor Zhogal
۳
۱
Vladimir Chilek
Finished
۰۸:۲۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Gaevskii Vasilii Antonovich
Finished
۰۹:۲۰
Fedor Zhogal
۱
۳
Gaevskii Vasilii Antonovich
Finished
۱۰:۲۰
Vladimir Chilek
۱
۳
Brutskii Vladislav
Finished
۱۰:۵۰
Vladislav Pashkevich
۳
۲
Sergey Kuznetsov
Finished
۱۲:۵۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۳
۲
Vladislav Pashkevich
Cancelled
۱۳:۲۰
Bokovoi Iurii Gennadevich
۰
۳
Sergey Kuznetsov
Cancelled
۱۴:۵۰
Vladimir Koshel
۳
۱
Kiriil Skochelenkov
Finished
۱۶:۵۰
Kiriil Skochelenkov
۳
۱
Logunov Aleksandr Petrovich
Finished
۱۷:۵۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۱
Mukhorovskii Vladimir
Finished
۲۰:۲۰
Artem Sergeevich Los
۳
۱
Aleksandr Sidorkov
Finished
۲۱:۵۰
Mukhorovskii Vladimir
۰
۳
Artem Sergeevich Los
Finished
۲۲:۵۰